Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Quản lý quỹ đầu tư và tài sản | Edu2Review

Khóa học Quản lý quỹ đầu tư và tài sản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý tài chính

Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp cho học viên những kỹ năng của một nhà tư vấn, đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong việc quản lý quỹ đầu tư và tài sản. Đây là chứng chỉ chuyên môn cần phải có để tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Nội dung khóa học

  1. Tổng quan về quản lý quỹ
  2. Xây dựng danh mục đầu tư
  3. Lựa chọn danh mục đầu tư
  4. Lý thuyết cân bằng
  5. Quản lý danh mục đầu tư
  6. Các công cụ định lượng rủi ro
  7. Quản lý rủi ro tín nhiệm, nghiệp vụ pháp lý kế toán và thuế
  8. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá