Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán | Edu2Review

Khóa học Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ tài chính

Tổng quan khóa học

Chào bán chứng khoán ra công chúng là một công việc đòi hỏi sự am hiểu về kiến thức tài chính, luật pháp và marketing. Tham gia khóa học Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán, học viên sẽ được trang bị kiến thức cần thiết cho việc tư vấn cổ phần hóa; định giá doanh nghiệp; tư vấn bán đấu giá cổ phần và tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng

Nội dung khóa học

  1. Tổng quan về tư vấn tài chính
  2. Tư vấn lập dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh
  3. Tư vấn xổ phần hóa doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp
  4. Tư vấn cơ cấu tài chính, sáp nhập doanh nghiệp
  5. Tư vấn phát hành, niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán
  6. Giới thiệu về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; quy trình, thủ tục lập hồ sơ, chuẩn bị tài liệu bảo lãnh phát hành chứng khoán
  7. Tổ hợp bảo lãnh phát hành và phân phối chứng khoán
  8. Thi cấp chứng chỉ Chuyên môn

Lợi ích khóa học