Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh (YOLA)

Trung tâm Ngoại ngữ Thông Minh (YOLA)

159 đánh giá
8.4
Tốt
159 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.1
Tư vấn xếp lớp
8.1
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
7.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.1
Tư vấn xếp lớp
8.1
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
7.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Khóa học

Junior - Tiếng Anh thiếu niên

Trẻ em
4.5 tháng
8.000.000đ
8.000.000đ

Junior - Tiếng Anh thiếu niên

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí
8.000.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn Du học IELTS 5.0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
4.5 tháng
16.320.000đ
16.320.000đ

Anh văn Du học IELTS 5.0

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí
16.320.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn Du học TOEFL 60

TOEFL ITP
3.5 tháng
13.100.000đ
13.100.000đ

Anh văn Du học TOEFL 60

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí
13.100.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm

...