Tổ chức Giáo dục YOLA | Edu2Review

Tổ chức Giáo dục YOLA

160 đánh giá
8.4
Tốt
160 đánh giá

Khóa học

Dolphin - Tiếng Anh trẻ em

Tiếng anh mẫu giáo

Dolphin - Tiếng Anh trẻ em

Trình độ

Tiếng anh mẫu giáo
Nhận tư vấn

Junior - Tiếng Anh thiếu niên

Trẻ em
4.5 tháng
8.000.000đ
8.000.000đ

Junior - Tiếng Anh thiếu niên

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí
8.000.000đ
Nhận tư vấn

EFL - Tiếng Anh người lớn

Các khóa học khác

EFL - Tiếng Anh người lớn

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Anh văn Du học IELTS 5.0

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
4.5 tháng
16.320.000đ
16.320.000đ

Anh văn Du học IELTS 5.0

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí
16.320.000đ
Nhận tư vấn

Anh văn Du học TOEFL 60

TOEFL ITP
3.5 tháng
13.100.000đ
13.100.000đ

Anh văn Du học TOEFL 60

Trình độ

TOEFL ITP

Thời lượng

3.5 tháng
Học phí
13.100.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.1
Tư vấn xếp lớp
8.2
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
7.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.4
Tiến bộ bản thân
8.1
Tư vấn xếp lớp
8.2
Số lượng học viên
8.6
Quan tâm học viên
8.5
Hài lòng về học phí
7.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm

...