Bài Học Dễ Hiểu Và Dễ Tiếp Thu - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Bài Học Dễ Hiểu Và Dễ Tiếp Thu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Anh chị trợ giảng thân thiện, hướng dẫn tận tình.
- Có nhiều lịch học để phù hợp với mỗi người.
- Có nhiều cơ sở để tiện di chuyển hơn với mọi người.

Điểm cần cải thiện

- Giảm bớt bài tập về nhà.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Bạn bè rất dễ gần và hòa đồng nên các bạn học viên mới cứ mạnh dạn để làm quen.
- Bài học ở đây rất dễ hiểu và tiếp thu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.