Bài Học Dễ Hiểu Và Dễ Tiếp Thu | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Bài Học Dễ Hiểu Và Dễ Tiếp Thu

Ưu điểm

- Anh chị trợ giảng thân thiện, hướng dẫn tận tình.
- Có nhiều lịch học để phù hợp với mỗi người.
- Có nhiều cơ sở để tiện di chuyển hơn với mọi người.

Điểm cần cải thiện

- Giảm bớt bài tập về nhà.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Bạn bè rất dễ gần và hòa đồng nên các bạn học viên mới cứ mạnh dạn để làm quen.
- Bài học ở đây rất dễ hiểu và tiếp thu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn