Cải Thiện Rõ Rệt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cải Thiện Rõ Rệt

Ưu điểm

Thầy cô tận tình với học sinh.
Trung tâm lịch sự, sạch sẽ dụng cụ đầy đủ phù hợp với học sinh.
Bài giảng hay, mỗi ngày là một bài mới hay hơn và phong phú.

Điểm cần cải thiện

Giảm học phí.
No homework.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cải thiện rõ rệt và tạo sự thú vị trong bài và mình tiếp thu bài tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn