Cải Thiện Rõ Rệt Các Kỹ Năng. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cải Thiện Rõ Rệt Các Kỹ Năng.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Trung tâm có đầy đủ cơ sở vật chất, hiện đại, phù hợp với khóa học.
Thầy cô tạo điều kiện tốt để có thể luyện tập các kỹ năng nói, nghe, viết. Hoạt động trên lớp thú vị, không nhàm chán. Thầy cô dạy dễ hiểu, có chuyên môn.
Anh chị tư vấn nhiệt tình các khóa học, thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Có thể tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời hơn.
Còn lại em nghĩ không có gì cần cải thiện hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học tại đây, em nhận thấy mình phát triển kỹ năng một cách rõ rệt, tự tin hơn, nhiều từ vựng hơn, khả năng nói tốt hơn vì có môi trường tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.