Chất Lượng Giáo Viên - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Giáo Viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thiết bị hiện đại.
- Nhiều giáo viên trẻ nhiệt tình, có nhiều kiến thức mới lạ về cách học và phương pháp học hiệu quả.
- Các anh chị phụ giúp, hướng dẫn nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Bài tập trên LMS nhiều.
- Nhiều giáo viên hơi khó tính và giảng chưa được lắm.
- Phân bố giáo viên cho từng skill chưa được ổn.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.