Chương Trình Đào Tạo Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chương Trình Đào Tạo Tốt

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, trình độ giảng dạy tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.
- Bài học khá thú vị, bổ sung thêm kiến thức bên ngoài khá nhiều.

Điểm cần cải thiện

- Bài tập về nhà nhiều.
- Học phí khá cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Bài học thú vị, bổ ích, bổ sung thêm nhiều kiến thức cơ bản về các môn tự nhiên, trung tâm thường tổ chức sự kiện cho học sinh tham gia, giáo viên nhiệt tình, trình độ giảng dạy cao, đa số bài học tạo cho học sinh nền tảng vững chắc, nâng cao trình độ ngữ pháp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn