Cô Dạy Hay, Dễ Hiểu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cô Dạy Hay, Dễ Hiểu

Ưu điểm

Cô Ngọc dạy hay, dễ hiểu nên con thích.
Co Ngọc rất dễ thương và có rất nhiều sở thích với con.

Điểm cần cải thiện

Không cho cô Ngọc dạy lớp con dù con đã kiến nghị rồi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhớ làm bài tập, nếu không sẽ méc phụ huynh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn