Có Hoạt Động Ngoại Khóa | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Hoạt Động Ngoại Khóa

Ưu điểm

Có hoạt động ngoại khóa vui và bổ ích. Những phần quà thú vị.
Thầy cô giáo nhiệt tình và giúp đỡ học sinh nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Cho học sinh được làm những buổi thí nghiệm.
Đừng báo về phụ huynh khi học sinh chưa làm bài tập.
Giảm tiền học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhớ làm bài tập nha! Moah!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn