Cơ Sở Vật Chất Tốt, Sách Chuyên Nghiệp | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt, Sách Chuyên Nghiệp

Ưu điểm

- Các giáo viên hay thông tin đều được nêu ở đầu khóa.
- Các giáo viên có thể cân bằng việc học tập và vui chơi.
- Các nguồn học tập từ TedEd cũng rất phong phú.
- Cơ sở vật chất đủ đầy, trong rất hiện đại và sạch sẽ.
- Sách cũng rất chuyên nghiệp từ National Geography.

Điểm cần cải thiện

- Bài tập Edx có phần hơi nhiều, vì mỗi ngày đều có 1 phần listening khiến bài tập quá dài.
- Các giáo viên kiểm tra Speaking nên chọn giáo viên bản ngữ.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học chăm sẽ hiểu.
- Học nhiều sẽ giỏi.
- Tiếng Anh quan trọng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn