Đáp Ứng Đủ Nhu Cầu Về Học Tập | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đáp Ứng Đủ Nhu Cầu Về Học Tập

Ưu điểm

- Ân cần, tâm huyết cho việc dạy học rất cao.
- Luôn thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi học viên cần giúp đỡ.
- Kiến thức và khả năng truyền đạt cao.

Điểm cần cải thiện

- Cải thiện hệ thống bài tập.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất tốt và điều kiện vật chất đẩy đủ, đáp ứng đủ nhu cầu về học tập.
- Các bạn học viên nên đăng ký tham gia.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn