Được Học Bởi Nhiều Giáo Viên Trong Cùng Một Khóa Học - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Được Học Bởi Nhiều Giáo Viên Trong Cùng Một Khóa Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Giáo viên thân thiện, thú vị.
- Được học bởi nhiều giáo viên trong cùng một khóa học.

Điểm cần cải thiện

- Tổ chức nhiều hoạt động hơn.
- Khuyến khich giáo viên tìm cách hạn chế việc in giấy quá nhiều (để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên) (1 buổi học thường tốn đến 2 - 3 tờ giấy/HS).
- Bút lông bảng hết mực, đề nghị thay bút thường xuyên.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên trải nghiệm vì YOLA có đội ngũ giáo viên tốt và luôn cải thiện các phương pháp học tập; thấu hiểu và thân thiện giúp HS gần gũi và tự tin hơn trong giao tiếp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.