Giáo Viên Giỏi, Vui Tính - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Giáo Viên Giỏi, Vui Tính

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Em thấy trung tâm YOLA có cơ sở vật chất khá tốt và hiện đại.
- Bài học trong sách giúp em có kiến thức tổng quát tốt hơn. Nhiều bài học rất thú vị.
- Các anh chị rất nhiệt tình giúp đỡ mỗi lúc em cần. Thầy cô giáo dạy rất vui và có nhiều activities rất hay.

Điểm cần cải thiện

- Em nghĩ YOLA nên chú trọng dạy tập trung hơn vào phần ngữ pháp để đáp ứng cho nhu cầu những bạn cần.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lần đầu thì bạn có lẽ sẽ nói ngại nhưng dần rồi cũng quen.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.