Giáo Viên Thân Thiện, Vui Vẻ | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện, Vui Vẻ

Ưu điểm

Thầy cô giáo viên thân thiện, vui vẻ với học sinh. Cho học sinh cơ hội để giao tiếp với giáo viên.

Điểm cần cải thiện

Con chưa thấy. À mà thôi.
Trung tâm cần cải thiện học phí.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngữ pháp của con được cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn