Good. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Good.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Funny teacher.
Easy to learn.
Friendly people.

Điểm cần cải thiện

I want to have more break time.
I want to have canteen.
Học phí hơi mắc.

Trải nghiệm và lời khuyên

Talk more because people in YOLA is friendly.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.