Good. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Good.

Ưu điểm

Funny teacher.
Easy to learn.
Friendly people.

Điểm cần cải thiện

I want to have more break time.
I want to have canteen.
Học phí hơi mắc.

Trải nghiệm và lời khuyên

Talk more because people in YOLA is friendly.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn