Hệ Thống Làm Bài Tập Online Tiện Lợi. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hệ Thống Làm Bài Tập Online Tiện Lợi.

Ưu điểm

- Cách dạy và đào tạo chất lượng tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.
- Bài tập làm trực tiếp trên thiết bị di động khá là tiện lợi.

Điểm cần cải thiện

- Giờ ra chơi nên đồng đều với các lớp để có thể gặp bạn bè hoặc thầy cô.
- Đôi khi giao cho học viên những bài tập làm trực tiếp trên sách hoặc vở.
- Sắp xếp các độ tuổi của học viên với khoảng cách từ 2 đến 3 năm để có thể nói chuyện dễ dàng hơn và không bị ảnh hưởng về vấn đề tuổi tác.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học cũng vui.
- Thầy cô dạy cũng vui và nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn