Hệ Thống Làm Bài Tập Online Tiện Lợi. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Hệ Thống Làm Bài Tập Online Tiện Lợi.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cách dạy và đào tạo chất lượng tốt.
- Cơ sở vật chất tốt.
- Bài tập làm trực tiếp trên thiết bị di động khá là tiện lợi.

Điểm cần cải thiện

- Giờ ra chơi nên đồng đều với các lớp để có thể gặp bạn bè hoặc thầy cô.
- Đôi khi giao cho học viên những bài tập làm trực tiếp trên sách hoặc vở.
- Sắp xếp các độ tuổi của học viên với khoảng cách từ 2 đến 3 năm để có thể nói chuyện dễ dàng hơn và không bị ảnh hưởng về vấn đề tuổi tác.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học cũng vui.
- Thầy cô dạy cũng vui và nhiệt tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.