Môi Trường 100% Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Môi Trường 100% Tiếng Anh

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Phòng mát.
- Học rất thú vị, thầy cô giảng thú vị và tiết học không bị chán.
- Môi trường 100% tiếng Anh.

Điểm cần cải thiện

- Lâu lâu lạnh quá.
- Phòng hơi nhỏ.
- Học phí hơi cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên phát biểu giơ tay, các thầy cô rất thích học sinh như thế.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.