Môi Trường Học Thân Thiện. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Thân Thiện.

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Giáo viên dễ thương, thân thiện.
Anh chị hỗ trộ thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui, giáo viên giảng bài khá dễ hiểu.
Lời khuyên là nếu đã đăng ký thì hãy cố gắng học cho đáng đồng tiền.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn