Môi Trường Học Thân Thiện. - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Môi Trường Học Thân Thiện.

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt.
Giáo viên dễ thương, thân thiện.
Anh chị hỗ trộ thân thiện.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui, giáo viên giảng bài khá dễ hiểu.
Lời khuyên là nếu đã đăng ký thì hãy cố gắng học cho đáng đồng tiền.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.