Năng Động - Thân Thiện - Sáng Tạo - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Năng Động - Thân Thiện - Sáng Tạo

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Năng động.
Thân thiện.
Sáng tạo.

Điểm cần cải thiện

Đôi khi lớp học có 5 học viên.
Đôi khi lớp học có 20 học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.