Phần Mềm Làm Bài Tập Online - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Phần Mềm Làm Bài Tập Online

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Sử dụng phần làm bài tập online, không tốn giấy, không cần phải viết.
Trung tâm sạch sẽ.

Điểm cần cải thiện

Nên cho thi IELTS, SAT vào cuối khóa.
Tập phần viết và nói nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Chưa có khác biệt trong phần tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.