Phù Hợp Với Lứa Tuổi Cấp Trung Học Cơ Sở Trở Lên - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Phù Hợp Với Lứa Tuổi Cấp Trung Học Cơ Sở Trở Lên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Phù hợp với lứa tuổi cấp trung học cơ sở trở lên.
- Thầy cô vui tính, nhiều người là Việt kiều nên có thể vừa nói tiếng Việt và tiếng Anh với thầy cô được.
- Sắp xếp lớp đúng năng lực độ tuổi.

Điểm cần cải thiện

Không có khoảng cách nghỉ giữa các khóa. Từng có lần, YOLA, học sinh và giáo viên đi học vào ngày gần bão, cảm giác YOLA cố gắng dồn ngày học ý.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học ở đây, năng lực tiếng Anh của mình về kỹ năng đọc và viết có sự cải thiện khá rõ rệt nhờ các phương pháp giảng dạy của thầy cô và bộ sách mình học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.