Thầy Cô Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Tốt

Ưu điểm

- Chất lượng phòng học tốt, đẹp.
- Thầy cô tốt và có nhiều kinh nghiệm dạy.

Điểm cần cải thiện

- Sách giáo khoa giảm độ khó lại.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Biết thêm nhiều bạn bè.
- Biết thêm nhiều kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn