Thầy Cô Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thầy Cô Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng phòng học tốt, đẹp.
- Thầy cô tốt và có nhiều kinh nghiệm dạy.

Điểm cần cải thiện

- Sách giáo khoa giảm độ khó lại.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Biết thêm nhiều bạn bè.
- Biết thêm nhiều kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.