Trải Nghiệm Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Trải Nghiệm Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên quan tâm học sinh.
- Chất lượng giảng dạy tốt.
- Nguồn kiến thức nhiều.

Điểm cần cải thiện

- Chăm sóc khách hàng hơi hạn chế.
- Còn nhiều giáo viên hơi chán.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm tốt.
- Các bạn nên săn sale học phí để giám tiền học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.