Tương Tác Cao - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tương Tác Cao

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Dạy hay, dễ hiểu, thời gian hợp lý.
Cho hw tập để luyện tập tại nhà.
Học có sự tương tác cao giữa người với người.

Điểm cần cải thiện

Một số giáo viên thì dạy không hay lắm, hơi buồn ngủ (foreign teacher), còn những giáo viên Việt thì dạy nhiệt tình hơn.
Điều hòa phòng hơi lạnh.
Ngưng báo cáo về phụ huynh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học YOLA.
Giáo viên hầu hết dạy dễ hiểu, tận tình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.