Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN - Khóa học Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

4 buổi

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Nâng cao được kỹ năng bán hàng trong hiện đại
 • Thực hiện tự tin quy trình bán hàng
 • Ứng dụng được công thức vàng trong bán hàng
 • Xác định được các quan điểm mới trong bán hàng hiện đại
 • Ứng dụng được bài học kinh nghiệm bán hàng
 • Thực hiện tối ưu và hiệu quả Mô hình tiếp cận khách hàng doanh nghiệp
 • Chinh phục được mục tiêu Doanh thu cao nhất
 • Thay đổi Nhận thức về Chăm sóc khách hàng
 • Đề xuất và thực hiện được các Giải pháp chăm sóc khách hàng xuất sắc

Nội dung khóa học

 1. Hiểu đúng về bán hàng và người bán hàng
 2. Bí quyết bán hàng hiệu quả
 3. Hiểu đúng về chăm sóc khách hàng
 4. Mô hình Dịch vụ khách hàng vượt trội
 5. Thực hành xây dựng Mô hình Dịch vụ khách hàng vượt trội
 6. Kỹ năng đo lường sự hài lòng của khách hàng

Lợi ích khóa học