Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN - Khóa học Kỹ năng mềm dành cho khối khách sạn – nhà hàng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng mềm dành cho khối khách sạn – nhà hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nhà hàng - khách sạn

Giới thiệu khóa học

Các khóa học kỹ năng mềm dành cho khách sạn – nhà hàng được thiết kế bám sát công việc của học viên để sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể sử dụng vào trong công việc được hiệu quả ngay

Phương pháp đào tạo

Phương pháp kết hợp giữa giới thiệu và thực hành các kỹ năng, thảo luận nhóm, bài tập tình huống và trò chơi sẽ cho học viên cơ hội thể hiện việc vận dụng kỹ năng đã học vào thực tiễn

Lợi ích khóa học