Trung tâm Phát triển Kỹ năng Smile - Khóa học Nhận thức để thành công 2018 (dành cho học sinh THCS - THPT) | Edu2Review

Khóa học Nhận thức để thành công 2018 (dành cho học sinh THCS - THPT)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Thời lượng

12 buổi

Lộ trình khóa học

Khóa học gồm 12 buổi:

Bài 1: Thất bại và thành công (số buổi: 1)

Bài 2: Thay đổi bản thân theo hướng tích cực và trải nghiệm thực tế những việc làm giúp tôi thay đổi (số buổi: 2)

Bài 3 : Thuyết trình giúp tôi tự tin, thành công (số buổi: 1)

Bài 4 : Tôi là người tự tin (số buổi: 1)

Bài 5 : Tôi là người tích cực (số buổi: 1)

Bài 6: Trải nghiệm thực tế tôi là người chủ động, tự lập (số buổi: 1)

Bài 7: Tôi là người thành công và nhận thức điểm mạnh, yếu của bản thân (số buổi: 1)

Bài 8: Trải nghiệm tìm hiểu “Thói quen tốt, xấu của tôi” (số buổi: 1)

Bài 9: Tôi hiểu thành công nhờ mọi người và biết hợp tác với những người xung quanh (số buổi: 1)

Bài 10: Tôi biết cách lắng nghe và động viên mọi người (số buổi: 1)

Bài 11: Tôi không làm tổn thương người khác (số buổi: 1)

Bài 12: Tôi hiểu từ chối và biết cách từ chối khi cần thiết (số buổi: 1)

Phương pháp giảng dạy

Bao gồm 70% thời lượng đào tạo thông qua các hoạt động trải nghiệm, những hoạt động phát triển và rèn luyện kỹ năng của học sinh, thi đua thành tích giữa các cá nhân trong lớp.

Đặc biệt: Cuối khóa học nếu có nhu cầu, học sinh sẽ được đi dã ngoại thực tế (có tour tham khảo)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Kỹ năng Smile

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá