S.O.C Institute - Khóa học Brand marketing | Edu2Review

Khóa học Brand marketing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng thương hiệu

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học sẽ là nơi cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực brand.
  • Học viên được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Xây dựng cấu trúc nền móng thương hiệu

Phần 3: Phân tích thị trường

Phần 4: Định vị thương hiệu

Phần 5: Marketing plan

Phần 6: Đo lường và đánh giá

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá