S.O.C Institute | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

13 khóa học

Import – Export documentation

Xuất nhập khẩu
5 buổi
Học phí 6.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Nắm vững các kỹ năng làm chứng từ xuất nhập khẩu và hiểu được chi tiết
  chức năng của từng loại chứng từ.
 • Khả năng tương tác cao giữa giảng viên và học viên (7 – 12 học viên/lớp)
 • Được giải quyết các bài tập tình huống xảy ra trong thực tế.
 • Học song song với làm thực tếc, có kiến thức, kinh nghiệm thực hành trên excel và giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về chứng từ xuất nhập khẩu

Phần 2: Quy trình chi tiết làm các loại chứng từ

Nhận tư vấn

Purchasing

Nghiệp vụ thu mua
20 buổi
Học phí 7.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Purchasing sẽ giúp bạn nắm vững các kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu của nghiệp vụ thu mua hàng
 • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một nhân viên purchasing thật sự sau khi hoàn thành khóa học.
 • Học viên được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Công việc, chức năng và nhiệm vụ thu mua

Phần 3: Quy trình thu mua

Phần 4: Chứng từ thu mua

Phần 5: Đối tác và tương tác bên ngoài

Phần 6: Một số mâu thuẫn thường gặp trong tương tác nội bộ

Phần 7: Các nguyên tắc thu mua hàng

Phần 8: Một số kỹ năng cần trang bị cho nhân viên thu mua

Phần 9: Tổng kết

Nhận tư vấn

True international logistics

Nghiệp vụ logistics
25 buổi
Học phí 8.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Học viên nắm vững các kiến thức tổng quan về các vị trí trong ngành dành cho sinh viên như một nhân viên kinh doanh – Sales Forwarder hay nhân viên hiện trường – Operations Staff.
 • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một nhân viên Logistics thật sự sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giảng viên.

Thực tập sau khóa học

Khóa học True international logistics đảm bảo nơi thực tập để học viên vận dụng kiến thức đã học thông qua các công việc và vị trí thực tập tại các công ty hàng đầu trong ngành Logistics: Yusen Logistics, Damco Logistics, A.N.C Logistics, Trịnh Shipping...

Nhận tư vấn

Warehousing

Nghiệp vụ quản lý kho
20 buổi
Học phí 7.000.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học sẽ giúp học viên nắm vững các kiến thức thực tế của ngành (quy trình xuất nhập hàng vào kho, cách tối ưu hàng tồn kho, đánh giá hoạt động giám sát kho...)
 • Công việc hoặc vị trí thực tập tại các công ty
 • Được học song song với làm thực tế: Giải quyết các bài tập tình huống xảy ra trong thực tế, đi kho/cảng...

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về warehousing

Phần 2: Quản trị kho hàng

Phần 3: Warehouse manager

Nhận tư vấn

Compensation & benefits

Lương & bảo hiểm
5 buổi
Học phí 4.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khoá học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có khả năng xây dựng và quản lý cấu trúc lương và phúc lợi thích ứng với tình hình hoạt động của công ty.
 • Học viên được đào tạo các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách
  hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giảng viên.
 • Học viên sẽ được học song song với làm thực tế

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về c&b và giới thiệu về total rewards

Phần 2: Thiết kế cơ cấu lương – thưởng

Phần 3: Chuyên về luật lao động - bảo hiểm bắt buộc - thuế tncn

Nhận tư vấn

Human Resources General

Hành chính nhân sự
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học giúp học viên nắm được tổng quát mô hình vận hành của hệ thống quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, học viên sẽ được tìm hiểu và nắm rõ vai trò, nhiệm vụ, và toàn bộ công việc của từng phòng ban trong khối nhân sự.
 • Học viên được học cách giải quyết một số tình huống thực tế thường gặp khi ở vai trò nhân sự như phương pháp phát triển và giữ chân người tài, xây dựng hệ thống lương thưởng và phúc lợi,...
 • Học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một chuyên viên human resources tổng quan sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giản.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: headcount planning and recruitment

Phần 3: Training and development

Phần 4: Compensation and benefits

Phần 5: Corporate culture

Phần 6: Tổng kết

Nhận tư vấn

Talent acquisition and retention

Tuyển dụng
5 buổi
Học phí 4.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học sẽ giúp học viên hiểu khái quát mảng tuyển dụng và sự thay đổi từ Thu hút và giữ chân nhân tài. Khai thác thông tin từ Job Posting, Job Requisition và Job Description.
 • Kĩ năng mềm trong cách viết/lọc CV và phỏng vấn. Xây dựng hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Học viên được học cách giải quyết một số tình huống thực tế thường gặp khi ở vai trò nhân sự
 • Quy trình đào tạo học viên trở thành một chuyên viên Talent Acquisition and Retention sau khi hoàn thành khóa học.
 • Chuyên sâu từ A đến Z của kỹ năng khai thác thông tin

Nội dung khóa học

Buổi 1: Tổng quan

Buổi 2 và 3: Interview skills

Buổi 4: Employer branding

Buổi 5: Thực hành

Nhận tư vấn

Marketing foudation

Nghiệp vụ marketing
20 buổi
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học marketing foudation sẽ là nơi cung cấp kiến thức thực tế và mang tính nền tảng về marketing. Khóa học bảo đảm học viên học xong sẽ có thể áp dụng kiến thức vào công việc sau này.
 • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành giải quyết các case study về thương hiệu. Quy trình đào tạo học viên trở thành một marketer sau khi hoàn thành khóa học.

Nội dung khóa học

Phần 1: Marketing introduction

Phần 2: Brand understanding

Phần 3: Customer - insight

Phần 4: Imc plan

Phần 5: Trade marketing foundation

Phần 6: Tổng kết

Nhận tư vấn

Brand marketing

Xây dựng thương hiệu
20 buổi
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học sẽ là nơi cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực brand.
 • Học viên được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Xây dựng cấu trúc nền móng thương hiệu

Phần 3: Phân tích thị trường

Phần 4: Định vị thương hiệu

Phần 5: Marketing plan

Phần 6: Đo lường và đánh giá

Nhận tư vấn

Digital marketing performance

Digital marketing
18 buổi
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực Digital Marketing. Khóa học bảo đảm học viên học xong sẽ có thể áp dụng kiến thức vào công việc ngay.
 • Học viên được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: SEO

Phần 3: Google

Phần 4: Facebook

Phần 5: 3rd party platform

Phần 6: Kỹ năng viết CV

Phần 7: Phân tích đối thủ

Phần 8: Phỏng vấn

Phần 9: Kiểm tra và tốt nghiệp

Nhận tư vấn

Social marketing

Social & viral marketing
20 buổi
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học sẽ là nơi cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực social media marketing
 • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một social media marketer sau khi hoàn thành khóa học
 • Học viên được training các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên

Nội dung khóa học

Phần 1: Tư duy và chiến lược

Phần 2: Triển khai chiến lược và thực thi

Phần 3: Các công cụ thực thi hiệu quả

Phần 4: Kỹ năng viết cv ấn tượng

Phần 5: Kiểm tra và tốt nghiệp

Nhận tư vấn

Content marketing

Content creator
16 buổi
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực content marketing
 • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một content marketer sau khi hoàn thành khóa học.
 • Học viên được training các kỹ năng cần thiết: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên!

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Content website

Phần 3: Content social media

Phần 4: Kết hợp content trên các kênh

Phần 5: Tối ưu hóa content

Phần 6: Kỹ năng viết CV

Phần 7: phỏng vấn

Phần 8: kiểm tra và tốt nghiệp

Nhận tư vấn

Thực hành kế toán và thuế sơ cấp

Kế toán - kiểm toán
20 buổi
Học phí 7.500.000 ₫

Tổng quan khóa học

 • Khóa học là nơi cung cấp kiến thức lý thuyết và bài tập thực tế về kế toán. Khóa học đảm bảo lượng kiến thức có thể áp dụng vào thực tế khi bạn đi làm.
 • Các bạn học viên sẽ có cơ hội thực hành dựa trên các trương hợp thực tế từ kinh nghiệm của giảng viên. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học, bạn có cơ hội đứng vào hàng ngũ tư vấn viên của KMC qua sự đánh giá của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Kế toán

Phần 2: Thuế

Phần 3: Các loại báo cáo khác (báo cáo thống kê)

Phần 4: Kiểm tra cuối khóa

Nhận tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Đỗ Nguyễn Phương Uyên
Đỗ Nguyễn Phương Uyên
 

Kiến Thức Thực Tế

Đã học khoá học: Human Resources General tại đây.

Ưu điểm

Giảng viên đang làm tại các công ty đa quốc gia nên kiến thức thực tế luôn đang cập nhật
Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếp đón thân thiện
Kiến thức đủ để đi làm
Nhận chứng chỉ và hỗ trợ thực tập

Điểm cần cải thiện

Giảng viên là doanh nghiệp nên hay công tác và đôi khi dời lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên thân thiệt và tận tính, ngày đầu giảng viên sẽ hỏi về nhu cầu học, nếu có điều gì đặc biệt cần học thì sẽ chia sẽ để giảng viên sắp xếp giáo trình. Bên này có chính sách chia nhỏ học phí rất ổn nên nếu bạn đang gặp vấn đề tài chính thì nên chia sẽ thật để được hỗ trợ, admin tư vấn tận tính lắm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay