S.O.C Institute - Khóa học Compensation & benefits | Edu2Review

Khóa học Compensation & benefits

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lương & bảo hiểm

Thời lượng

5 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khoá học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có khả năng xây dựng và quản lý cấu trúc lương và phúc lợi thích ứng với tình hình hoạt động của công ty.
  • Học viên được đào tạo các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách
    hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giảng viên.
  • Học viên sẽ được học song song với làm thực tế

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về c&b và giới thiệu về total rewards

Phần 2: Thiết kế cơ cấu lương – thưởng

Phần 3: Chuyên về luật lao động - bảo hiểm bắt buộc - thuế tncn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá