S.O.C Institute - Khóa học Digital marketing performance | Edu2Review

Khóa học Digital marketing performance

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Digital marketing

Thời lượng

18 buổi

Tổng quan khóa học

  • Cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực Digital Marketing. Khóa học bảo đảm học viên học xong sẽ có thể áp dụng kiến thức vào công việc ngay.
  • Học viên được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: SEO

Phần 3: Google

Phần 4: Facebook

Phần 5: 3rd party platform

Phần 6: Kỹ năng viết CV

Phần 7: Phân tích đối thủ

Phần 8: Phỏng vấn

Phần 9: Kiểm tra và tốt nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá