S.O.C Institute - Khóa học Human Resources General | Edu2Review

Khóa học Human Resources General

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hành chính nhân sự

Tổng quan khóa học

  • Khóa học giúp học viên nắm được tổng quát mô hình vận hành của hệ thống quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời, học viên sẽ được tìm hiểu và nắm rõ vai trò, nhiệm vụ, và toàn bộ công việc của từng phòng ban trong khối nhân sự.
  • Học viên được học cách giải quyết một số tình huống thực tế thường gặp khi ở vai trò nhân sự như phương pháp phát triển và giữ chân người tài, xây dựng hệ thống lương thưởng và phúc lợi,...
  • Học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một chuyên viên human resources tổng quan sau khi hoàn thành khóa học.
  • Được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giản.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: headcount planning and recruitment

Phần 3: Training and development

Phần 4: Compensation and benefits

Phần 5: Corporate culture

Phần 6: Tổng kết

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá