S.O.C Institute - Khóa học Import – Export documentation | Edu2Review

Khóa học Import – Export documentation

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

5 buổi

Tổng quan khóa học

  • Nắm vững các kỹ năng làm chứng từ xuất nhập khẩu và hiểu được chi tiết
    chức năng của từng loại chứng từ.
  • Khả năng tương tác cao giữa giảng viên và học viên (7 – 12 học viên/lớp)
  • Được giải quyết các bài tập tình huống xảy ra trong thực tế.
  • Học song song với làm thực tếc, có kiến thức, kinh nghiệm thực hành trên excel và giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về chứng từ xuất nhập khẩu

Phần 2: Quy trình chi tiết làm các loại chứng từ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá