S.O.C Institute - Khóa học Marketing foudation | Edu2Review

Khóa học Marketing foudation

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học marketing foudation sẽ là nơi cung cấp kiến thức thực tế và mang tính nền tảng về marketing. Khóa học bảo đảm học viên học xong sẽ có thể áp dụng kiến thức vào công việc sau này.
  • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành giải quyết các case study về thương hiệu. Quy trình đào tạo học viên trở thành một marketer sau khi hoàn thành khóa học.

Nội dung khóa học

Phần 1: Marketing introduction

Phần 2: Brand understanding

Phần 3: Customer - insight

Phần 4: Imc plan

Phần 5: Trade marketing foundation

Phần 6: Tổng kết

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá