S.O.C Institute - Khóa học Purchasing | Edu2Review

Khóa học Purchasing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ thu mua

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

  • Purchasing sẽ giúp bạn nắm vững các kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu của nghiệp vụ thu mua hàng
  • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một nhân viên purchasing thật sự sau khi hoàn thành khóa học.
  • Học viên được training các kỹ năng cần thiết nhất sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Công việc, chức năng và nhiệm vụ thu mua

Phần 3: Quy trình thu mua

Phần 4: Chứng từ thu mua

Phần 5: Đối tác và tương tác bên ngoài

Phần 6: Một số mâu thuẫn thường gặp trong tương tác nội bộ

Phần 7: Các nguyên tắc thu mua hàng

Phần 8: Một số kỹ năng cần trang bị cho nhân viên thu mua

Phần 9: Tổng kết

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá