S.O.C Institute - Khóa học Social marketing | Edu2Review

Khóa học Social marketing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Social & viral marketing

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học sẽ là nơi cung cấp kiến thức thực tế và chuyên sâu về lĩnh vực social media marketing
  • Học viên được học lý thuyết song song với thực hành. Quy trình đào tạo học viên trở thành một social media marketer sau khi hoàn thành khóa học
  • Học viên được training các kỹ năng cần thiết sau khi ra trường: cách hoàn chỉnh CV, cách trả lời phỏng vấn, thái độ, tác phong khi đi làm... thông qua những câu chuyện thực tế nhất của giảng viên

Nội dung khóa học

Phần 1: Tư duy và chiến lược

Phần 2: Triển khai chiến lược và thực thi

Phần 3: Các công cụ thực thi hiệu quả

Phần 4: Kỹ năng viết cv ấn tượng

Phần 5: Kiểm tra và tốt nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá