S.O.C Institute - Khóa học Talent acquisition and retention | Edu2Review

Khóa học Talent acquisition and retention

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tuyển dụng

Thời lượng

5 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học sẽ giúp học viên hiểu khái quát mảng tuyển dụng và sự thay đổi từ Thu hút và giữ chân nhân tài. Khai thác thông tin từ Job Posting, Job Requisition và Job Description.
  • Kĩ năng mềm trong cách viết/lọc CV và phỏng vấn. Xây dựng hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng
  • Học viên được học cách giải quyết một số tình huống thực tế thường gặp khi ở vai trò nhân sự
  • Quy trình đào tạo học viên trở thành một chuyên viên Talent Acquisition and Retention sau khi hoàn thành khóa học.
  • Chuyên sâu từ A đến Z của kỹ năng khai thác thông tin

Nội dung khóa học

Buổi 1: Tổng quan

Buổi 2 và 3: Interview skills

Buổi 4: Employer branding

Buổi 5: Thực hành

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá