S.O.C Institute - Khóa học Thực hành kế toán và thuế sơ cấp | Edu2Review

Khóa học Thực hành kế toán và thuế sơ cấp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học là nơi cung cấp kiến thức lý thuyết và bài tập thực tế về kế toán. Khóa học đảm bảo lượng kiến thức có thể áp dụng vào thực tế khi bạn đi làm.
  • Các bạn học viên sẽ có cơ hội thực hành dựa trên các trương hợp thực tế từ kinh nghiệm của giảng viên. Sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học, bạn có cơ hội đứng vào hàng ngũ tư vấn viên của KMC qua sự đánh giá của giảng viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Kế toán

Phần 2: Thuế

Phần 3: Các loại báo cáo khác (báo cáo thống kê)

Phần 4: Kiểm tra cuối khóa

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá