S.O.C Institute - Khóa học Warehousing | Edu2Review

Khóa học Warehousing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

20 buổi

Tổng quan khóa học

  • Khóa học sẽ giúp học viên nắm vững các kiến thức thực tế của ngành (quy trình xuất nhập hàng vào kho, cách tối ưu hàng tồn kho, đánh giá hoạt động giám sát kho...)
  • Công việc hoặc vị trí thực tập tại các công ty
  • Được học song song với làm thực tế: Giải quyết các bài tập tình huống xảy ra trong thực tế, đi kho/cảng...

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về warehousing

Phần 2: Quản trị kho hàng

Phần 3: Warehouse manager

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

S.O.C Institute

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá