Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Học Kế toán tổng hợp, Kế toán thực hành, BCTC cho Doanh nghiệp TM-DV | Edu2Review

Khóa học Học Kế toán tổng hợp, Kế toán thực hành, BCTC cho Doanh nghiệp TM-DV

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Thực hành lên sổ sách bằng hóa đơn chứng từ sống gồm:

 • Quyển 1: Dành cho người mới bắt đầu làm kế toán (Tháng 01/2014)
 • Quyển 2: Thương mại ( Từ 01/04/2014 đến 30/06/2014)
 • Quyển 4, 5: Dịch vụ ( Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013, T6/2013)

NỘI DUNG CHÍNH:

 1. Học thực hành bằng hoá đơn chứng từ thực tế
 • Phân biệt giữ 2 QĐ 15 & QĐ48
 • Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.
 • Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tổng hợp công nợ, xuất – nhập – tồn…
 • Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…
 • Lập bảng tính lương và các khoản trích theo lương…
 • Lập sổ cái chi tiết cho từng loại tài khoản…
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.
 1. Học lớp chứng từ ghi sổ thực tế
 • Học cách mở sổ, trình tự ghi sổ theo các hình thức.
 • Học cách viết hoá đơn GTGT, HĐ TT, PT, PC, PXK, PNK, UNC, BC, BN…..
 • Học cách viết tờ khai thuế MB, giấy nộp tiền vào NSNN…

3. Học thực hành kế toán thuế chuyên sâu

 • Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
 • Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.
 • Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.
 • Thực hành quyết toán thuế.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá