Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt
   Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt
   2 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   12 khóa học

   Kế toán Tổng hợp Kế toán thuế Báo cáo Tài chính cho Doanh nghiệp sản xuất

   Nghiệp vụ kế toán
   Học phí 1.850.000 ₫
   Nghiệp vụ kế toán
   Học phí 1.850.000 ₫

   NỘI DUNG CHÍNH:

   ĐẶC BIỆT:

   + Hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong hoạt động xuất nhập khẩu).

   + Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính.Đọc và phân biệt, nhận biết đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

   +Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất nhập khẩu quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá quốc tế cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

   1 . Học kế toán thực hành bằng hoá đơn chứng từ thực tế

   • Phân biệt giữ 2 QĐ 15 & QĐ48
   • Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.
   • Cách đọc hiểu tờ khai hải quan
   • Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá xuất nhập khẩu thường gặp
   • Phương pháp tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu
   • Phương pháp tính giá vốn của hành xuất nhập khẩu
   • Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tổng hợp công nợ, xuất – nhập – tồn…
   • Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…
   • Lập bảng tính lương và các khoản trích theo lương…
   • Lập sổ cái chi tiết cho từng loại tài khoản…
   • Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.

   2. Học lớp chứng từ ghi sổ thực tế

   • Học cách mở sổ, trình tự ghi sổ theo các hình thức.
   • Học cách viết hoá đơn GTGT, HĐ TT, PT, PC, PXK, PNK, UNC, BC, BN…..
   • Học cách viết tờ khai thuế MB, giấy nộp tiền vào NSNN…

   3. Học kế toán thuế thực hành chuyên sâu

   • Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
   • Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.
   • Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
   • Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.
   • Thực hành quyết toán thuế.

   4. Học cách lập báo cáo tài chính cuối năm:

   • Hướng dẫn chi tiết cách làm:
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Bảng cân đối kế toán
   • Báo cáo kết quả kinh doanh
   • Lưu chuyển tiền tệ
   • Thuyết minh báo cáo tài chính
   • Học cách khắc phục và điều chỉnh các sai sót nếu có. (thủ thuật cân đối lãi lỗ)
   Tư vấn

   Học Kế toán tổng hợp, Kế toán thực hành, BCTC cho Doanh nghiệp TM-DV

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 1.650.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 1.650.000 ₫

   NỘI DUNG KHOÁ HỌC

   Thực hành lên sổ sách bằng hóa đơn chứng từ sống gồm:

   • Quyển 1: Dành cho người mới bắt đầu làm kế toán (Tháng 01/2014)
   • Quyển 2: Thương mại ( Từ 01/04/2014 đến 30/06/2014)
   • Quyển 4, 5: Dịch vụ ( Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013, T6/2013)

   NỘI DUNG CHÍNH:

   1. Học thực hành bằng hoá đơn chứng từ thực tế
   • Phân biệt giữ 2 QĐ 15 & QĐ48
   • Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.
   • Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tổng hợp công nợ, xuất – nhập – tồn…
   • Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…
   • Lập bảng tính lương và các khoản trích theo lương…
   • Lập sổ cái chi tiết cho từng loại tài khoản…
   • Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.
   1. Học lớp chứng từ ghi sổ thực tế
   • Học cách mở sổ, trình tự ghi sổ theo các hình thức.
   • Học cách viết hoá đơn GTGT, HĐ TT, PT, PC, PXK, PNK, UNC, BC, BN…..
   • Học cách viết tờ khai thuế MB, giấy nộp tiền vào NSNN…

   3. Học thực hành kế toán thuế chuyên sâu

   • Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
   • Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.
   • Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
   • Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.
   • Thực hành quyết toán thuế.
   Tư vấn

   Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, BCTC Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 2.100.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 2.100.000 ₫

   NỘI DUNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

   Thực hành lên sổ sách bằng hóa đơn chứng từ sống gồm:

   • Quyển 1: Dành cho người mới bắt đầu làm kế toán (Tháng 01/2014)
   • Quyển 3: Xuất – Nhập – Khẩu ( Từ 01/01/2014 đến 30/03/2014)

   NỘI DUNG CHÍNH:

   ĐẶC BIỆT:

   + Hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong hoạt động xuất nhập khẩu).

   + Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính.Đọc và phân biệt, nhận biết đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

   +Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất nhập khẩu quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá quốc tế cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

   1 . Học kế toán thực hành bằng hoá đơn chứng từ thực tế

   • Phân biệt giữ 2 QĐ 15 & QĐ48
   • Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.
   • Cách đọc hiểu tờ khai hải quan
   • Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá xuất nhập khẩu thường gặp
   • Phương pháp tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu
   • Phương pháp tính giá vốn của hành xuất nhập khẩu
   • Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tổng hợp công nợ, xuất – nhập – tồn…
   • Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…
   • Lập bảng tính lương và các khoản trích theo lương…
   • Lập sổ cái chi tiết cho từng loại tài khoản…
   • Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.

   2. Học lớp chứng từ ghi sổ thực tế

   • Học cách mở sổ, trình tự ghi sổ theo các hình thức.
   • Học cách viết hoá đơn GTGT, HĐ TT, PT, PC, PXK, PNK, UNC, BC, BN…..
   • Học cách viết tờ khai thuế MB, giấy nộp tiền vào NSNN…

   3. Học kế toán thuế thực hành chuyên sâu

   • Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
   • Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.
   • Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
   • Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.
   • Thực hành quyết toán thuế.

   4. Học cách lập báo cáo tài chính cuối năm:

   • Hướng dẫn chi tiết cách làm:
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Bảng cân đối kế toán
   • Báo cáo kết quả kinh doanh
   • Lưu chuyển tiền tệ
   • Thuyết minh báo cáo tài chính
   • Học cách khắc phục và điều chỉnh các sai sót nếu có. (thủ thuật cân đối lãi lỗ)
   Tư vấn

   Kế toán máy MISA, FAST

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 1.105.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 1.105.000 ₫

   Nội dung khóa học kế toán máy:

   • Dạy cách tải phần mềm kế toán.
   • Căn cứ vào báo cáo và sổ sách năm trước để vào số dư đầu kỳ
   • Phân tích hóa đơn chứng từ rồi vào các phân hệ của phần mềm từ sổ cái đến các sổ chi tiết.
   • Làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ…), kiểm tra đối chiếu giữa các sổ sách
   • Lên báo cáo tài chính và in sổ sách.
   Tư vấn

   Kế toán Thuế

   Kế toán - kiểm toán
   10 buổi
   Học phí 800.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   10 buổi
   Học phí 800.000 ₫

   Mục đích đào tạo kế toán thuế

   • Cung cấp thông tin về luật, sắc thuế, phí, lệ phí hiện hành ở Việt Nam.
   • Trang bị kiến thức nghiệp vụ thuế trong thực thi luật, sắc thuế, phí, lệ phí ở các đơn vị.
   • Cung cấp nghiệp vụ thực hành kế toán các loại thuế và phí, lệ phí chủ yếu trên bao gồm:
   • Tính toán theo phương pháp quy định;
   • Kê khai chứng từ kế toán quy định cho mỗi loại thuế, phí, lệ phí và nghiệp vụ cụ thể;
   • Tài khoản và phương pháp hạch toán (kê khai, nộp, hoàn, miễn, giảm và quyết toán);
   • Ghi sổ kế toán thuế liên quan;
   • Báo cáo quyết toán thuế, lệ phí theo cơ chế tự khai, tự nộp.

   Nội dung đào tạo kế toán thuế
   I. Tổng quan về thuế và kế toán thuế .
   II. Các loại thuế, phí và lệ phí chủ yếu.
   III. kế toán các loại thuế và phí, lệ phí khác:
   1/ kế toán thuế xuất, nhập khẩu
   – kế toán thuế xuất khẩu
   – kế toán thuế nhập khẩu.
   2/ kế toán thuế tài nguyên.
   3/ kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất.
   4/ kế toán thuế đối với người có thu nhập cao.
   5/ kế toán các loại lệ phí chủ yếu, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…
   IV. kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)

   • kế toán thuế GTGT đầu vào
   • kế toán thuế GTGT đầu ra.
   • Quyết toán thuế GTGT

   V. kế toán thuế TTĐB

   • kế toán thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
   • kế toán thuế TTĐB của hàng nhập khẩu.

   VI. kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Tư vấn

   Kế toán trưởng

   Kế toán - kiểm toán
   36 buổi
   Học phí 3.000.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   36 buổi
   Học phí 3.000.000 ₫

   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   I/ Phần kiến thức chung

   Chuyên đề 1 Kinh tế vi mô

   Chuyên đề 2 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

   Chuyên đề 3 Quản lý tài chính doanh nghiệp

   Chuyên đề 4 Pháp luật về thuế

   Chuyên đề 5 Thẩm định dự án đầu tư

   Chuyên đề 6 Quan hệ tín dụng, thanh toán giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính

   Chuyên đề 7 Quản trị kinh doanh

   Ôn tập và kiểm tra phần I

   II/ Phần kiến thức nghiệp vụ

   Chuyên đề 8 Pháp luật về kế toán

   Chuyên đề 9 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN

   Chuyên đề 10 kế toán tài chính doanh nghiệp

   Chuyên đề 11 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

   Chuyên đề 12 Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

   Chuyên đề 13 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

   Ôn tập và kiểm tra phần II

   Tư vấn

   Kế toán Tổng hợp

   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 900.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   Học phí 900.000 ₫

   Nội dung đào tạo kế toán tổng hợp

   • Phần nguyên lý (lý thuyết) Kế toán tổng hợp: Phần này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp hạch toán và nguyên lý chung tổ chức hạch toán kế toán.
   • Phần nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Học viên sẽ được đào tạo chuyên sâu thực hành kế toán doanh nghiệp, gồm tất cả các phần hành kế toán (vốn bằng tiền, tiền lương, bảo hiểm xã hội, vật liệu, tài sản cố định, thanh toán, tiền vốn, báo cáo kế toán…). Ngoài ra, theo yêu cầu người học kế toán tổng hợp, còn có thể thêm một số chuyên đề về đặc điểm kế toán các ngành khác (thương mại, xây dựng cơ bản, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dịch vụ kinh doanh….).
   • Phần kế toán quản trị: Học viên học kế toán tổng hợp sẽ được giới thiệu những vấn đề cơ bản về kế toán quản trị phục vụ quá trình ra quyết định quản lý trong doanh nghiệp.
   • Phần kiểm toán căn bản: Học viên học kế toán tổng hợp sẽ được giới thiệu những vấn đề cơ bản về hoạt động kiểm toán như bản chất, vai trò, tác dụng của kế toán trong việc phục vụ quá trình ra quyết định quản lý trong doanh nghiệp.

   Kiểm tra nhận thực kế toán tổng hợp và cấp chứng nhận

   Cuối mỗi khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra nhận thức, được xếp loại và cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp của Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trên toàn quốc.

   Các vấn đề khác trong kế toán tổng hợp

   • Được tư vấn miễn phí về kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kiểm toán, tài chính, thuế, báo cáo tài chính, v.v…
   • Được cập nhật chế độ kế toán tài chính khi có thay đổi (miễn phí);
   • Được bảo lưu học phí trong thời gian 6 tháng khoá kế toán tổng hợp trong trường hợp bận công việc.
   Tư vấn

   Tin học văn phòng Tổng hợp

   Tin học, Lập trình
   10 buổi
   Học phí 1.380.000 ₫
   Tin học, Lập trình
   10 buổi
   Học phí 1.380.000 ₫

   KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG TỔNG HỢP TRÊN MỌI PHIÊN BẢN OFFICE

   Chương trình học Tin Văn Phòng Tổng Hợp bao gồm 3 phần:

   PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD

   CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT WORD

   1. Khởi động và thoát.
   2. Chế độ làm việc.
   3. Cách nhập văn bản tiếng việt.
   4. Làm việc với file.
   5. Chèn ký tự đặc biệt – Tạo công thức toán học.
   6. …..

   CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

   1. Định dạng Font chữ.
   2. Định dạng văn bản.
   3. Tạo khung cho văn bản, tạo khung cho trang, đổ màu nền.
   4. Tạo số chỉ mục, dấu chỉ mục.
   5. Chia cột văn bản, tạo chữ cái lớn.
   6. Tạo tab.

   CHƯƠNG III: LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU

   1. Chèn bảng biểu.
   2. Gộp, tách ô.
   3. Lặp lại tiêu đề cho bảng.
   4. Tính toán trong bảng biểu.
   5. Tạo tiêu đề, đánh số trang.

   CHƯƠNG IV: HOÀN THIỆN VÀ TRANG TRÍ VĂN BẢN

   1. Chèn tranh, biểu đồ (Excel).
   2. Vẽ sơ đồ khối.
   3. Tạo chữ nghệ thuật.
   4. Định dạng trang in.

   CHƯƠNG V: MỘT SỐ THAO TÁC QUAN TRỌNG TRONG SOẠN THẢO BĂN BẢN

   1. Bật tắt chế độ kiểm tra lỗi chính tả.
   2. Tìm kiếm và thay thế.
   3. Trộn thư (Trộn văn bản).
   4. Tạo Hyperlink, bookmark.
   5. Tạo mục lục tự động.
   6. Quy phạm trình bày văn bản.

   PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT EXCEL

   Thời gian: 12 buổi

   CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXCEL

   1. Khởi động và thoát khỏi chương trình Excel.
   2. Thao tác trên bảng tính Excel.
   3. Một số thao tác đơn giản trong Excel.
   4. Định dạng trang in.

   CHƯƠNG II: CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

   1. Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối.
   2. Cấu trúc hàm và phân loại hàm.
   3. Nhóm hàm thống kê.
   4. Nhóm hàm ngày, tháng, năm.

   CHƯƠNG III: NHÓM HÀM TOÁN HỌC VÀ NHÓM HÀM LOGIC ….

   1. Nhóm hàm toán học
   2. Nhóm hàm Logic

   CHƯƠNG IV: NHÓM HÀM CHUỖI VÀ NHÓM HÀM TÌM KIẾM

   1. Nhóm hàm chuỗi.
   2. Nhóm hàm tìm kiếm.

   CHƯƠNG V: VÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

   1. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng.
   2. Thao tác trên vùng CSDL.
   3. Biểu đồ.

   CHƯƠNG VI: ÔN TẬP EXCEL

   PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT POWER POINT

   Thời gian: 10 buổi

   CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ POWER POINT

   1. Khởi động và thoát chương trình.
   2. Giao diện làm việc.
   3. Thao tác trên Presentation (Trình chiếu).
   4. Thao tác trên Slide.

   CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG SLIDE

   1. Thao tác với Slide Master.
   2. Thao tác với Text Box.
   3. Chèn Header and Footer.

   CHƯƠNG III: BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH, ÂM THANH

   1. Chèn bảng biểu vào Slide.
   2. Chèn chữ nghệ thuật vào Slide.
   3. Chèn hình ảnh.
   4. Chèn biểu đồ vào Slide.
   5. Chèn âm thanh.
   6. Chèn Smart Art.
   7. Chèn Hyperlink.
   8. Chèn nút tự chạy Action.

   CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ, TRÌNH CHIẾU VÀ IN ẤN

   1. Thiết kế và trình chiếu.
   2. In ấn.
   Tư vấn

   Trình chiếu điện tử MS.PowerPoint

   Tín chỉ Tin học
   Học phí 550.000 ₫
   Tín chỉ Tin học
   Học phí 550.000 ₫

   Nội dung khoá trình chiếu điện tử Powerpoint:

   Khoá đào tạo trình chiếu điện tử nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng để giúp học viên có thể tự tin xây dựng một bài tập lớn, một đồ án tốt nghiệp để trình bày trước Hội đồng bảo vệ; giúp cho những người cần báo cáo, trình bày những ý tưởng, những công trình nghiên cứu của mình trước đồng nghiệp hay trước các cuộc hội nghị, hội thảo. Kết thúc khoá học trình chiếu điện tử, học viên có kiến thức và kỹ năng bài bản để soạn thảo được các bài trình chiếu điện tử đẹp về hình thức và phong phú về nội dung.

   Đối tượng học trình chiếu điện tử:

   Cho tất cả mọi đối tượng, cần thiết cho các nhân viên kinh doanh, giáo viên, những nhà khoa học, các sinh viên chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

   Nội dung chương trình khoá học trình chiếu điện tử:
   Buổi 1 : Tạo mới, lưu, đóng, mở bài trình diễn.

   Buổi 2 : Master View và sử dụng thanh công cụ Drawing.

   Buổi 3 : Chèn các đối tượng vào Slide.

   • Chèn biểu đồ, đồ thị.
   • Chèn tranh.
   • Chèn chữ nghệ thuật

   Buổi 4 : Thêm các hiệu ứng hoạt hình.

   Buổi 5 : Tạo liên kết cho các Slide.

   Buổi 6 : Biên tập thời gian và khởi tạo chế độ trình chiếu.

   Buổi 7 : Chuẩn bị cho việc trình chiếu và in ấn các Slide.

   Buổi 8 : Làm Bài tập tổng hợp trong khoá học trình chiếu điện tử.

   Phương pháp đào tạo trình chiếu điện tử:

   Học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy tính kết nối Internet tốc độ cao.

   Mỗi buổi học đều có bài tập thực hành giúp học viên thành thạo ngay phần lý thuyết được học.

   Ngày học: Học viên tuỳ chọn Thứ 2, 4, 6 hoặc Thứ 3,5,7 hoặc Cả tuần.

   Tư vấn

   Tin học văn phòng Cơ bản đến nâng cao

   Tin học, Lập trình
   Học phí 980.000 ₫
   Tin học, Lập trình
   Học phí 980.000 ₫

   KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG TRÊN MỌI PHIÊN BẢN OFFICE

   PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD

   Thời gian: 10 buổi

   CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT WORD

   1. Khởi động và thoát.
   2. Chế độ làm việc.
   3. Cách nhập văn bản tiếng việt.
   4. Làm việc với file.
   5. Chèn ký tự đặc biệt – Tạo công thức toán học.

   CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

   1. Định dạng Font chữ.
   2. Định dạng văn bản.
   3. Tạo khung cho văn bản, tạo khung cho trang, đổ màu nền.
   4. Tạo số chỉ mục, dấu chỉ mục.
   5. Chia cột văn bản, tạo chữ cái lớn.
   6. Tạo tab.
   7. …..

   CHƯƠNG III: LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU

   1. Chèn bảng biểu.
   2. Gộp, tách ô.
   3. Lặp lại tiêu đề cho bảng.
   4. Tính toán trong bảng biểu.
   5. Tạo tiêu đề, đánh số trang.
   6. ….

   CHƯƠNG IV: HOÀN THIỆN VÀ TRANG TRÍ VĂN BẢN

   1. Chèn tranh, biểu đồ (Excel).
   2. Vẽ sơ đồ khối.
   3. Tạo chữ nghệ thuật.
   4. Định dạng trang in.
   5. …..

   CHƯƠNG V: MỘT SỐ THAO TÁC QUAN TRỌNG TRONG SOẠN THẢO BĂN BẢN

   1. Bật tắt chế độ kiểm tra lỗi chính tả.
   2. Tìm kiếm và thay thế.
   3. Trộn thư (Trộn văn bản).
   4. Tạo Hyperlink, bookmark.
   5. Tạo mục lục tự động.
   6. Quy phạm trình bày văn bản.
   7. …..

   PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT EXCEL

   Thời gian: 12 buổi

   CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXCEL

   1. Khởi động và thoát khỏi chương trình Excel.
   2. Thao tác trên bảng tính Excel.
   3. Một số thao tác đơn giản trong Excel.
   4. Định dạng trang in.

   CHƯƠNG II: CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

   1. Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối.
   2. Cấu trúc hàm và phân loại hàm.
   3. Nhóm hàm thống kê.
   4. Nhóm hàm ngày, tháng, năm.
   5. ….

   CHƯƠNG III: NHÓM HÀM TOÁN HỌC VÀ NHÓM HÀM LOGIC ….

   1. Nhóm hàm toán học.
   2. Nhóm hàm Logic.

   CHƯƠNG IV: NHÓM HÀM CHUỖI VÀ NHÓM HÀM TÌM KIẾM

   1. Nhóm hàm chuỗi.
   2. Nhóm hàm tìm kiếm.

   CHƯƠNG V: VÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

   1. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng.
   2. Thao tác trên vùng CSDL.
   3. Biểu đồ.

   CHƯƠNG VI: ÔN TẬP EXCEL

   Khóa tin văn phòng Ms word, Ms Excel : Đảm bảo học đến khi thành thạo. Các bạn được học trên office 2010.

   Thời gian học linh động hoặc xen kẽ hoàn toàn do học viên đăng ký từ thứ 2 đến chiều thứ 7:

   Tư vấn

   Tin học văn phòng Chuyên ngành Kế toán

   Tin học, Lập trình
   Học phí 1.000.000 ₫
   Tin học, Lập trình
   Học phí 1.000.000 ₫

   NỘI DUNG KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

   1. Cách sử dụng máy tính đảm bảo độ an toàn cho dữ liệu của bạn, tổ chức, lưu giữ tài liệu, dữ liệu trong máy tính 1 cách khoa học…

   2. Kỹ năng đánh máy nhanh (Học đánh máy 10 ngón)

   3. Kỹ năng soạn thảo văn bản ( 4 buổi )

   Bài 1: Các kỹ năng định dạng và xử lý văn bản trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

   Chèn ký tự đặc biệt
   Định dạng Font cho đoạn văn bản
   Bài 2: Hoàn chỉnh văn bản và In ấn trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

   Chèn bảng biểu
   Chèn ảnh vào văn bản
   Vẽ khối hình
   4. Các hàm Excel sử dụng trong kế toán ( 8 buổi)

   Bài 1: Định dạng bảng tính Excel trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

   Cách nhập dữ liệu trong Excel
   Sao chép và di chuyển khối dữ liệu
   Bài 2: Các nhóm hàm cơ bản (P1) trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

   – Nhóm hàm ngày tháng (Month, Year, Today)
   – Nhóm hàm logic (IF, And, Or, SumIf, CountIf)
   Bài 3: Các nhóm hàm cơ bản (P2) trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

   – Nhóm hàm chuỗi (Left, Right, Mid, Value)
   – Nhóm hàm tìm kiếm (Vlookup, Hlookup)

   Bài 4:Cơ sở dữ liệu trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

   – Nhóm hàm về cơ sở dữ liệu: Lọc tự động (Filter), hàm tính tổng phụ (Subtotal)
   – Lọc nâng cao
   – Các trình bày bảng biểu khi làm kế toán

   Tư vấn

   Bảo trì sửa chữa máy tính

   Tin học, Lập trình
   Tin học, Lập trình

   Nội dung chương trình:
   Khi hoàn thành môn học này học viên sẽ nắm cách thức vận hành hệ thống máy tính, kiểm tra bảo trì và kiểm soát lỗi xảy ra trong thời gian sử dụng, sao lưu phục hồi hệ thống.. Nắm được các khái niệm về mạng cục bộ, cài đặt mạng cục bộ.
   Đối tượng:
   Cho tất cả mọi đối tượng, cần thiết cho những nhân viên kỹ thuật bảo trì phòng máy, cho những người làm quản trị mạng máy tính.
   Phương pháp đào tạo:
   • Học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên máy tính kết nối Internet tốc độ cao.
   • Mỗi buổi học đều có bài tập thực hành giúp học viên thành thạo ngay phần lý thuyết được học.
   • Học viên được thực hành lắp ráp, cài đặt trực tiếp trên thiết bị/máy tính.
   Nội dung chương trình học

   Phần I: Khắc phục lỗi và phân chia ổ đĩa cứng(tiếp theo)
   Bài 1: Sửa lỗi Windows
   I. Cài đặt lại Files bị thiếu hoặc lỗi.
   II. Kiểm tra hệ thống phần cứng
   III. Cách tạo HirenBoot trên Flash Disk (USB).
   IV. Tạo đĩa Boot MiniPE
   Bài 2 : Chipset và các bộ điều khiển (Chipset, Controller) và Tài nguyên hệ thống (SYSTEM RESOURCES)
   I. Các tính năng của Chipset:
   II. Các bộ điều khiển tích hợp trong Chipset:
   III. Một số đời chipset thông dụng:
   IV. Cài đặt, cập nhật bộ lệnh điều khiển Chipset:
   V. Chi tiết các thành phần của tài nguyên hệ thống.
   VI. Giải quyết xung đột
   Bài 3: ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI VỀ “VIRUS MÁY TÍNH”-
   CÁCH NHÌN CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
   I. Giới thiệu:
   II. Định nghĩa về virus và các hiện tượng
   III. Cách phòng chống và cập nhập cho phần mềm diệt virus
   IV. Khắc phục một số loại virus lây lan qua mạng, qua usb
   Bài 4: Giới thiệu tiện ích phân chia ổ đĩa cứng
   I. DM( Disk Manager).
   II. Partition Magic.
   III. Acronis Disk Director Suite.
   IV. Disk Management (Windows).
   Bài 5: Tìm hiểu về Registry của HĐH Windows .
   I. Giới thiệu về Registry của Windows:
   II. Chỉnh sửa Registry:
   III. Một số thay đổi thú vị trong Windows Registry:
   IV. Một số thông tin về Group Policy
   Phần II: Các tiện ích sao lưu và phục hồi hệ thống
   Bài 6: Tiện ích Norton Ghost
   I. Ghost LAN Network
   II. Ghost Cast Server
   Bài 7 :Tiện ích Acronis True Image.
   I. Sử dụng Acronis True Image
   II. Tạo ảnh sao lưu cho nhiều cấu hình máy tính khác nhau.
   Bài 8: Tiện ích RollBack Rx Pro.
   I. Cài Đặt và sử dụng Rollback Rx Pro
   Bài 9: Cứu dữ liệu khi bị mất( trường hợp fdisk, format…).
   I. Phần mềm Easy Recovery Professional.
   II. Phần mềm GetDataBack.
   Phần III Cơ bản về mạng truyền thông.
   Bài 10 Cách thiết lập mạng cục bộ
   I. Thiết bị mạng
   II. Cài đặt sử dụng mạng ngang hàng.
   III. Cài đặt sever, kết nối mạng cục bộ.
   IV. Cài đặt và cấu hình máy in qua mạng.

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trung tâm

   Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Phát triển Công nghệ Tri Thức Việt. Trung tâm có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc thực tế kết hợp với nhau cùng đồng tâm, đồng lòng với phương châm “ Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành – Tiết kiệm tới từng đồng cho doanh nghiệp”. Giáo viên trong trung tâm là các gíao viên tin học có kinh nghiệm lâu năm, các kế toán trưởng của các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố.

   Với phương châm “Không biết thì tìm tòi, học hỏi mà biết rồi thì giúp cho nhiều người cùng biết nữa”, trung tâm đã tạo nên một tên tuổi của Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt trong lĩnh vực làm và đào tạo tin học – kế toán và đã gặt hái được những thành công nhất định trong dịch vụ của mình.

   trung-tam-tin-hoc-ke-toan-tri-thuc-vietTrung tâm đào tạo kiến thức giúp các học viên áp dụng được vào nghề nghiệp thực tế

   Tầm nhìn, sứ mệnh

   Tầm nhìn

   • Xã hội càng phát triển, càng cần những người giỏi nghề.
   • Người giỏi nghề, sẽ có nhiều khả năng tạo lập thành công cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
   • Đào tạo là phương cách tốt nhất giúp cho con người có nghề và giỏi nghề.

   Sứ mệnh

   • Nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt của Công ty: Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
   • Hiện tại, công ty tập trung vào phát triển và thực hiện các chương trình nhằm tạo ra các kế toán giỏi.

   Nguồn: Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt

   * Thông tin trung tâm được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay