Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Kế toán Thuế | Edu2Review

Khóa học Kế toán Thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

10 buổi

Mục đích đào tạo kế toán thuế

 • Cung cấp thông tin về luật, sắc thuế, phí, lệ phí hiện hành ở Việt Nam.
 • Trang bị kiến thức nghiệp vụ thuế trong thực thi luật, sắc thuế, phí, lệ phí ở các đơn vị.
 • Cung cấp nghiệp vụ thực hành kế toán các loại thuế và phí, lệ phí chủ yếu trên bao gồm:
 • Tính toán theo phương pháp quy định;
 • Kê khai chứng từ kế toán quy định cho mỗi loại thuế, phí, lệ phí và nghiệp vụ cụ thể;
 • Tài khoản và phương pháp hạch toán (kê khai, nộp, hoàn, miễn, giảm và quyết toán);
 • Ghi sổ kế toán thuế liên quan;
 • Báo cáo quyết toán thuế, lệ phí theo cơ chế tự khai, tự nộp.

Nội dung đào tạo kế toán thuế
I. Tổng quan về thuế và kế toán thuế .
II. Các loại thuế, phí và lệ phí chủ yếu.
III. kế toán các loại thuế và phí, lệ phí khác:
1/ kế toán thuế xuất, nhập khẩu
– kế toán thuế xuất khẩu
– kế toán thuế nhập khẩu.
2/ kế toán thuế tài nguyên.
3/ kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất.
4/ kế toán thuế đối với người có thu nhập cao.
5/ kế toán các loại lệ phí chủ yếu, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…
IV. kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)

 • kế toán thuế GTGT đầu vào
 • kế toán thuế GTGT đầu ra.
 • Quyết toán thuế GTGT

V. kế toán thuế TTĐB

 • kế toán thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
 • kế toán thuế TTĐB của hàng nhập khẩu.

VI. kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi ích khóa học