Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Kế toán Thuế | Edu2Review

Khóa học Kế toán Thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

10 buổi

Mục đích đào tạo kế toán thuế

 • Cung cấp thông tin về luật, sắc thuế, phí, lệ phí hiện hành ở Việt Nam.
 • Trang bị kiến thức nghiệp vụ thuế trong thực thi luật, sắc thuế, phí, lệ phí ở các đơn vị.
 • Cung cấp nghiệp vụ thực hành kế toán các loại thuế và phí, lệ phí chủ yếu trên bao gồm:
 • Tính toán theo phương pháp quy định;
 • Kê khai chứng từ kế toán quy định cho mỗi loại thuế, phí, lệ phí và nghiệp vụ cụ thể;
 • Tài khoản và phương pháp hạch toán (kê khai, nộp, hoàn, miễn, giảm và quyết toán);
 • Ghi sổ kế toán thuế liên quan;
 • Báo cáo quyết toán thuế, lệ phí theo cơ chế tự khai, tự nộp.

Nội dung đào tạo kế toán thuế
I. Tổng quan về thuế và kế toán thuế .
II. Các loại thuế, phí và lệ phí chủ yếu.
III. kế toán các loại thuế và phí, lệ phí khác:
1/ kế toán thuế xuất, nhập khẩu
– kế toán thuế xuất khẩu
– kế toán thuế nhập khẩu.
2/ kế toán thuế tài nguyên.
3/ kế toán thuế nhà đất, tiền thuê đất.
4/ kế toán thuế đối với người có thu nhập cao.
5/ kế toán các loại lệ phí chủ yếu, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…
IV. kế toán thuế GTGT (theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp)

 • kế toán thuế GTGT đầu vào
 • kế toán thuế GTGT đầu ra.
 • Quyết toán thuế GTGT

V. kế toán thuế TTĐB

 • kế toán thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
 • kế toán thuế TTĐB của hàng nhập khẩu.

VI. kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá