Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Kế toán Tổng hợp | Edu2Review

Khóa học Kế toán Tổng hợp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Nội dung đào tạo kế toán tổng hợp

  • Phần nguyên lý (lý thuyết) Kế toán tổng hợp: Phần này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về đối tượng, phương pháp hạch toán và nguyên lý chung tổ chức hạch toán kế toán.
  • Phần nghiệp vụ kế toán tổng hợp: Học viên sẽ được đào tạo chuyên sâu thực hành kế toán doanh nghiệp, gồm tất cả các phần hành kế toán (vốn bằng tiền, tiền lương, bảo hiểm xã hội, vật liệu, tài sản cố định, thanh toán, tiền vốn, báo cáo kế toán…). Ngoài ra, theo yêu cầu người học kế toán tổng hợp, còn có thể thêm một số chuyên đề về đặc điểm kế toán các ngành khác (thương mại, xây dựng cơ bản, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, dịch vụ kinh doanh….).
  • Phần kế toán quản trị: Học viên học kế toán tổng hợp sẽ được giới thiệu những vấn đề cơ bản về kế toán quản trị phục vụ quá trình ra quyết định quản lý trong doanh nghiệp.
  • Phần kiểm toán căn bản: Học viên học kế toán tổng hợp sẽ được giới thiệu những vấn đề cơ bản về hoạt động kiểm toán như bản chất, vai trò, tác dụng của kế toán trong việc phục vụ quá trình ra quyết định quản lý trong doanh nghiệp.

Kiểm tra nhận thực kế toán tổng hợp và cấp chứng nhận

Cuối mỗi khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra nhận thức, được xếp loại và cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp của Đại học Kinh tế Quốc dân có giá trị trên toàn quốc.

Các vấn đề khác trong kế toán tổng hợp

  • Được tư vấn miễn phí về kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kiểm toán, tài chính, thuế, báo cáo tài chính, v.v…
  • Được cập nhật chế độ kế toán tài chính khi có thay đổi (miễn phí);
  • Được bảo lưu học phí trong thời gian 6 tháng khoá kế toán tổng hợp trong trường hợp bận công việc.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá