Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Kế toán trưởng | Edu2Review

Khóa học Kế toán trưởng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

36 buổi

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I/ Phần kiến thức chung

Chuyên đề 1 Kinh tế vi mô

Chuyên đề 2 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

Chuyên đề 3 Quản lý tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 4 Pháp luật về thuế

Chuyên đề 5 Thẩm định dự án đầu tư

Chuyên đề 6 Quan hệ tín dụng, thanh toán giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính

Chuyên đề 7 Quản trị kinh doanh

Ôn tập và kiểm tra phần I

II/ Phần kiến thức nghiệp vụ

Chuyên đề 8 Pháp luật về kế toán

Chuyên đề 9 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN

Chuyên đề 10 kế toán tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 11 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề 12 Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 13 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ôn tập và kiểm tra phần II

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá