Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Tin học văn phòng Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review

Khóa học Tin học văn phòng Chuyên ngành Kế toán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

1. Cách sử dụng máy tính đảm bảo độ an toàn cho dữ liệu của bạn, tổ chức, lưu giữ tài liệu, dữ liệu trong máy tính 1 cách khoa học…

2. Kỹ năng đánh máy nhanh (Học đánh máy 10 ngón)

3. Kỹ năng soạn thảo văn bản ( 4 buổi )

Bài 1: Các kỹ năng định dạng và xử lý văn bản trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

Chèn ký tự đặc biệt
Định dạng Font cho đoạn văn bản
Bài 2: Hoàn chỉnh văn bản và In ấn trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

Chèn bảng biểu
Chèn ảnh vào văn bản
Vẽ khối hình
4. Các hàm Excel sử dụng trong kế toán ( 8 buổi)

Bài 1: Định dạng bảng tính Excel trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

Cách nhập dữ liệu trong Excel
Sao chép và di chuyển khối dữ liệu
Bài 2: Các nhóm hàm cơ bản (P1) trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

– Nhóm hàm ngày tháng (Month, Year, Today)
– Nhóm hàm logic (IF, And, Or, SumIf, CountIf)
Bài 3: Các nhóm hàm cơ bản (P2) trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

– Nhóm hàm chuỗi (Left, Right, Mid, Value)
– Nhóm hàm tìm kiếm (Vlookup, Hlookup)

Bài 4:Cơ sở dữ liệu trong khoá tin văn phòng chuyên ngành kế toán

– Nhóm hàm về cơ sở dữ liệu: Lọc tự động (Filter), hàm tính tổng phụ (Subtotal)
– Lọc nâng cao
– Các trình bày bảng biểu khi làm kế toán

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá