Trung tâm Tin học Kế toán Tri thức Việt - Khóa học Tin học văn phòng Tổng hợp | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Tin học văn phòng Tổng hợp

Học phí 1.380.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

Thời lượng

10 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG TỔNG HỢP TRÊN MỌI PHIÊN BẢN OFFICE

Chương trình học Tin Văn Phòng Tổng Hợp bao gồm 3 phần:

PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT WORD

 1. Khởi động và thoát.
 2. Chế độ làm việc.
 3. Cách nhập văn bản tiếng việt.
 4. Làm việc với file.
 5. Chèn ký tự đặc biệt – Tạo công thức toán học.
 6. …..

CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

 1. Định dạng Font chữ.
 2. Định dạng văn bản.
 3. Tạo khung cho văn bản, tạo khung cho trang, đổ màu nền.
 4. Tạo số chỉ mục, dấu chỉ mục.
 5. Chia cột văn bản, tạo chữ cái lớn.
 6. Tạo tab.

CHƯƠNG III: LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU

 1. Chèn bảng biểu.
 2. Gộp, tách ô.
 3. Lặp lại tiêu đề cho bảng.
 4. Tính toán trong bảng biểu.
 5. Tạo tiêu đề, đánh số trang.

CHƯƠNG IV: HOÀN THIỆN VÀ TRANG TRÍ VĂN BẢN

 1. Chèn tranh, biểu đồ (Excel).
 2. Vẽ sơ đồ khối.
 3. Tạo chữ nghệ thuật.
 4. Định dạng trang in.

CHƯƠNG V: MỘT SỐ THAO TÁC QUAN TRỌNG TRONG SOẠN THẢO BĂN BẢN

 1. Bật tắt chế độ kiểm tra lỗi chính tả.
 2. Tìm kiếm và thay thế.
 3. Trộn thư (Trộn văn bản).
 4. Tạo Hyperlink, bookmark.
 5. Tạo mục lục tự động.
 6. Quy phạm trình bày văn bản.

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT EXCEL

Thời gian: 12 buổi

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ EXCEL

 1. Khởi động và thoát khỏi chương trình Excel.
 2. Thao tác trên bảng tính Excel.
 3. Một số thao tác đơn giản trong Excel.
 4. Định dạng trang in.

CHƯƠNG II: CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

 1. Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối.
 2. Cấu trúc hàm và phân loại hàm.
 3. Nhóm hàm thống kê.
 4. Nhóm hàm ngày, tháng, năm.

CHƯƠNG III: NHÓM HÀM TOÁN HỌC VÀ NHÓM HÀM LOGIC ….

 1. Nhóm hàm toán học
 2. Nhóm hàm Logic

CHƯƠNG IV: NHÓM HÀM CHUỖI VÀ NHÓM HÀM TÌM KIẾM

 1. Nhóm hàm chuỗi.
 2. Nhóm hàm tìm kiếm.

CHƯƠNG V: VÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

 1. Khái niệm và nguyên tắc xây dựng.
 2. Thao tác trên vùng CSDL.
 3. Biểu đồ.

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP EXCEL

PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT POWER POINT

Thời gian: 10 buổi

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ POWER POINT

 1. Khởi động và thoát chương trình.
 2. Giao diện làm việc.
 3. Thao tác trên Presentation (Trình chiếu).
 4. Thao tác trên Slide.

CHƯƠNG II: ĐỊNH DẠNG SLIDE

 1. Thao tác với Slide Master.
 2. Thao tác với Text Box.
 3. Chèn Header and Footer.

CHƯƠNG III: BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH, ÂM THANH

 1. Chèn bảng biểu vào Slide.
 2. Chèn chữ nghệ thuật vào Slide.
 3. Chèn hình ảnh.
 4. Chèn biểu đồ vào Slide.
 5. Chèn âm thanh.
 6. Chèn Smart Art.
 7. Chèn Hyperlink.
 8. Chèn nút tự chạy Action.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ, TRÌNH CHIẾU VÀ IN ẤN

 1. Thiết kế và trình chiếu.
 2. In ấn.