Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM - Khóa học Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

9 buổi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tham dự khóa học, học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Hiểu rõ các nguồn luật điều chỉnh phương thức thanh toán quốc tế như UCP 600 (2007), ISBP 745 (2013), eUCP 1.1, ICC (2007);

- Nắm bắt điều kiện áp dụng và tính chất pháp lý của các tập quán quốc tế;

- Phân loại nhóm phương thức không kèm chứng từ và nhóm phương thức thanh toán kèm chứng từ;

- Hiểu rõ các áp dụng và trình tự tiến hành các phương thức thanh toán quốc tế;

- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá