Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM | Edu2Review

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Xuất nhập khẩu Kinh doanh Quốc tế

Xuất nhập khẩu
15 buổi
3.350.000đ
3.350.000đ

Xuất nhập khẩu Kinh doanh Quốc tế

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

15 buổi
Học phí
3.350.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự khóa học, học viên được được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Cập nhật những thay đổi mới nhất trong phiên bản Incoterms 2010 kết hợp với việc vận dụng vào thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay;

- Hiểu rõ quy trình và thực hiện chính xác các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Nắm bắt các quy định về Nghiệp vụ Giao nhận – Vận tải và Bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nhận tư vấn

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu Kinh doanh Quốc tế

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
15 buổi
3.350.000đ
3.350.000đ

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu Kinh doanh Quốc tế

Trình độ

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Thời lượng

15 buổi
Học phí
3.350.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự khóa học, học viên được được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Cập nhật những thay đổi mới nhất trong phiên bản Incoterms 2010 kết hợp với việc vận dụng vào thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay;

- Hiểu rõ quy trình và thực hiện chính xác các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Nắm bắt các quy định về Nghiệp vụ Giao nhận – Vận tải và Bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nhận tư vấn

Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

Xuất nhập khẩu
9 buổi
2.950.000đ
2.950.000đ

Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

9 buổi
Học phí
2.950.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tham dự khóa học, học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Hiểu rõ các nguồn luật điều chỉnh phương thức thanh toán quốc tế như UCP 600 (2007), ISBP 745 (2013), eUCP 1.1, ICC (2007);

- Nắm bắt điều kiện áp dụng và tính chất pháp lý của các tập quán quốc tế;

- Phân loại nhóm phương thức không kèm chứng từ và nhóm phương thức thanh toán kèm chứng từ;

- Hiểu rõ các áp dụng và trình tự tiến hành các phương thức thanh toán quốc tế;

- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nhận tư vấn

Tiếng Anh trong Thư tín Thương mại Quốc tế

Công chứng - dịch thuật
12 buổi
2.950.000đ
2.950.000đ

Tiếng Anh trong Thư tín Thương mại Quốc tế

Trình độ

Công chứng - dịch thuật

Thời lượng

12 buổi
Học phí
2.950.000đ

Chương trình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tham dự chuyên đề, học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Hiểu rõ bản chất và soạn thảo được các văn bản thư tín như: hỏi hàng, chào hàng cố định, chào hàng tự do, báo giá, hoàn giá, khiếu nại và bồi thường,…

- Đảm bảo kiến thức và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để soạn thảo các dạng thư tín thương mại bằng tiếng Anh một cách linh hoạt, hợp pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nhận tư vấn
2.950.000đ

Biên dịch và Soạn thỏa Hợp đồng Thương mại quốc tế

Trình độ

Công chứng - dịch thuật
Học phí
2.950.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay