Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM - Khóa học Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu Kinh doanh Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu Kinh doanh Quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Thời lượng

15 buổi

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự khóa học, học viên được được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

- Cập nhật những thay đổi mới nhất trong phiên bản Incoterms 2010 kết hợp với việc vận dụng vào thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay;

- Hiểu rõ quy trình và thực hiện chính xác các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Nắm bắt các quy định về Nghiệp vụ Giao nhận – Vận tải và Bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Nắm bắt các quy định thanh toán quốc tế và luật áp dụng trong các hoạt động xuất nhập khẩu cùng với một số lưu ý khi giải quyết các tranh chấp liên quan.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Tư vấn Thương mại Quốc tế ICCC – Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá